INVENTERING AV SANDSTÄPP PÅ ÖLAND 1995

En inventering av sandstäpp på Öland har gjorts under 1995. Syftet har varit att kartlägga utbredningen av sandstäpp på Öland. Bakgrunden är hotbilden som föreligger för den akut hotade biotopen. Sandstäppen är beroende av markslitage från exempelvis djurtramp och har bibehållits i Sverige genom ålderdomligt markutnyttjande. Många hotade arter hör hemma i sandstäpp. Idag finns sandstäpp i östra Skånes backlandskap och på små ytor längs Ölands östra landborg. Ingenstans finns större ytor kvar. Arealen sandstäpp i initial- och optimalfas är idag endast ca 5-7 ha på Öland, varav huvuddelen finns på "Gårdby sandstäpp". Sandstäppen har mycket speciella krav för att utbildas. Sanden måste vara kalkrik, humusfattig och näringsfattig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss