Vegetationsmätningar i ängs- och hagmarker

I detta arbete behandlas två kvantitativa metoder för beskrivning av fältskiktet; nålsticksmetoden samt art/areaanalys. Tyngdpunkten ligger på en utvärdering av nålsticksmetoden vad gäller dess lämplighet vid miljöövervakning. En mätmetod måste vara så känslig att den, efter en längre tids mätningar, kan särskilja större trender vad gäller förändringar i artsammansättningen från de variationer som naturligt förekommer i vegetationssamhällen. Lämpligheten avgörs inte bara av hur väl en metod speglar de faktiska förhållandena, utan är också till stor del avhängig av krävd arbetsinsats och tidsåtgång. Nålsticksmetoden utfördes i betesmarker i torra till fuktiga vegetationstyper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995_09&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss