Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metallflöden i Kalmar läns miljö

Genom beräkningar med hjälp av analysresultat och schabloner har större kända metallflöden i Kalmar läns miljö uppskattats. Industrins metallutsläpp till luft och vatten är förhållariavis låga. Nedfallet från luft var för de flesta studerade metallerna större än beräknad uttransport genom vattendragen. Bly och kvicksilver ackumuleras i marken i högre grad än andra metaller. Kadmiumtillförseln via konstgödsel är hälften så stor som depositionen över samma yta år 1989. Vid nedläggning och barrskogsplantering på åkrar sjunker pH-värdet och risken för metallurlakning ökar. Kommunala avloppsreningsverk samt industrier släpper tillsammans ut mindre av beräknade metaller än vad dagvattnet bidrar med.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995_26&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss