Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Elfiskeundersökningar på miljöövervakningsstationen i Kalmar län 1995

Sex stationer elfiskades under tiden 25 augusti - 26 september 1995. stationerna är desamma som förra året. Öringtätheten var i: Yxeredsån (stationär) 1,5 st/100m2; det lilla restbeståndet har minskat ytterligare. Virån (havsvandrande) 17 st/100m2; antalet ligger på en stabil nivå. Sällevadsån (stationär) 34 st/100m2; reproduktionen har fungerat bra under säsongen. Nötån (stationär) 30 st/100m2; god tillgång trots korttidsreglering vid Ljusholms kvarn uppströms. Alsterån (havsvandrande) 35 st/ l 00 m2; antalet ungar har ökat starkt sedan 1994. Hagbyån (havsvandrande) 2 st/100m2; det är för fjärde året mycket få ungar. De låga sommarvattenföringarna är ett stort hot mot det skyddsvärda beståndet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995_23&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss