Utvärdering av kalkningen i Ljungbyån

Föreliggande rapport är en utvärdering av den kalkningsverksamhet som har bedrivits i Ljungbyån. Sju sjöar i avrinningsområdet är kalkade. I rapporten redovisas resultatet från den effektuppföljning som regelbundet utförs i kalkade vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994_19&context=36