Träindustrins användning av lösningsmedel 1987 och 1991 i Kalmar län

Utsläppet av lösningsmedel i länet presenteras kommunvis med angivande av de aromatiska kolvätenas andel av utsläppen samt fördelningen av utsläppsmängder mellan B- respektive C- och U-anläggningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994_01&context=36