Elfiskeundersökningar på miljöövervakningsstationerna i Kalmar län 1994.

Under augusti - september 1994 elfiskades sex vattendrag i Kalmar län. Fisket inriktades på öring, men även andra arter registrerades. stationerna är desamma som i tidigare års undersökningar med undantag av Alsterån, där stationen flyttats från Böta kvarn till Torsrum. Öringtätheten var i: Yxeredsån 3 st/100 m2 (stationär); Virån 25 st/100 m2 (havsöring); Sällevadsån 17 st/l 00 m2 (stationär); Nötån 22 st/l 00 m2 (stationär); Alsterån 23 st/l 00 m2 (havsöring); Hagbyån 2 st/l 00 m2 (havsöring). De mycket svaga bestånden i Yxeredsån och Hagbyån orsakas med all sannolikhet av reglerad och tidvis mycket låg vattenföring. Svaga bestånd noterades i Yxeredsån även 1989-1993 och i Hagbyån 1992-1993, medan de tidigare hade normal täthet för biotopen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994_22&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss