Utvärdering av kalkningen i Alsterån

Försurning av mark och vatten utgör ett av de största miljöhoten i Sverige idag. Hittills har över 6000 sjöar i landet kalkats. Alsteråns avrinningsområde började kalkas i slutet av 1970-talet. I Kalmar län har statsbidrag utgått till 17 sjöar i vattensystemet samt till våtmarkskalkning vid Badebodaån. Alsterån ligger i ett försurningskänsligt område och många sjöar var innan kalkning akut försurningshotade eller redan försurade. I dagsläget bedöms inte Alsteråns och Badebodaåns huvudfåror som försurningshotade. Däremot är ofta mindre bäckar och sjöar som inte omfattas av kalkningverksamheten försurade. Biologisk undersökning i kalkade vatten tyder också på försurningspåverkan vissa år. I flera sjöar har man dock sett positiva effekter av kalkningen på fiskfaunan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_14&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss