Samordnad råvattenkontroll i Kalmar län 1990-1992

Ett bra grundvatten är en förutsättning i Sverige svarar för ca hälften av vår dricksvattenförsörjning. Idag står grundvattnet inför flera olika miljöhot av de största där den pågående försurningen är ett av de största. 1989 startade den samordnade råvattenkontrollen i Kalmar län. Målsättningen var att kunna jämföra prover från grundvattentäkter i länet och att följa utvecklingen av hur framför allt försurningen påverkar grundvattnet. Provtagning sker fyra gånger per år och omfattar två grundvattentäkter per kommun. Denna rapport är en sammanställning och utvärdering av de prover som är tagna under perioden 1990-1992. Grundvattnet i länet är klart påverkat av försurningen. Merparten av brunnarna visar på en tydlig eller stark försurningspåverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss