Närsaltstransport via Kalmar läns vattendrag 1979-91

Fjorton avrinningsområden varav några är sammanslagna av mindre avrinningsområden utvärderades med avseende på flödesvägda närsaltshalter och nårsaltstransporter under perioden 1979-91. Totalt uppfyllde 8 av 14 avrinningsområden Naturvårdsverkets kvalitetsmål för närsalter i sjöar och vattendrag. Helsingforskommissionens utgångsår 1987 jämfördes mot perioden 1979-91. I 8 av de 12 avrinningsområden där det fanns signifikanta samband mellan närsaltstransport och årlig vattenmängd skilde sig de närsalttransporter som var beräknade utifrån 1987 års nivå signifikant från de uppmätta närsaltstransporterna under perioden 1979-91.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss