Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Närsaltskällor i Kalmar län - Underlagsmaterial till regional miljöstrategi 1993

Föreliggande rapport är en sammanställning av de största antropogena källorna till närsalter till Kalmar läns vattendrag. De verksamheter som tas upp är reningsverk, industrier, sågverk, enskilda avloppsanläggningar, jord- och skogsbruk samt luftdeposition. Utsläppta mängder av tot-P, tot-N och BOD7 för åren 1987 resp. 1991 har beräknats med hjälp av resultat från mätningar eller schabloner. Resultatet redovisas uppdelat på kommuner och avrinningsområden. Materialet skall kunna användas som underlag vid en jämförelse med de internationella och nationella mål som har satts upp för att minska eutrofieringen. Uppgifterna ingår i underlagsmaterialet till den regionala miljöstrategin som länsstyrelsen arbetar fram under 1993 och 1994.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_09&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss