Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Närsaltläckage från jordbruksmark i Kalmar län

Närsaltläckage från jordbruksmark i Kalmar län studerades i områden kring Hagbyån, Loftaån och två bäckar på Öland 1988-1991. Projektet ingick i Jordbrukets recipientkontroll, JRK. Arealsförlusten från jordbruksområdena kring Hagbyån och Loftaån var 44 kg tot-P/km2 xår. På Öland uppgick fosforförlusten till 2,5 kg/km2 på Läckaget av kväve till Hagbyån var 1630-2100 kg/km2 år och till Loftaån 988 kg/km2 xår. Arealsförlusten av kväve på Öland uppgick till 715 kg/km2 xår. Ett försök görs att koppla de erhållna resultaten till jordbruksdriften i områdena samt att beräkna de antropogena källornas bidrag. Jordbruket svarar för en stor del av närsaltläckaget från områdena. När det gäller kväve spelar luftdepositionen en viss roll.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss