Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsplan för biologisk återställning i kalkade sjöar och vattendrag. Gäller budgetåren

I länsplanen söks statsbidrag för återställningsåtgärder under budgetåren 93/94 - 96/97 till en summa av 1.920.000 kr. För budgetåret 93/94 söks_487.000 kr. De åtgärder som planeras är återintroduktioner av utslagna arter samt anläggande av fiskvägar vid vandringshinder. I stor utsträckning saknas kunskapsunderlag för att avgöra var åtgärder är aktuella. I syfte att öka detta kunskapsunderlag söks därför medel från Naturvårdsverket för ett ett antal arbeten: sammanställande av tillgängligt äldre material, upprepande av en snäckfaunainventering från 1940-talet, provfiske av ett antal sjöar, samt inventering av vandringshinder. Totalt söks 441.340 kr för dessa insatser. Effekten av utförda återställningsåtgärder behöver följas upp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_03&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss