Häckfåglar i sydöländska lundar 1988-1991

Häckfågelfaunan i de sydöländska ädellövskogslundarna Albrunna (inventerades 1988), Västerstad (1989) och Stora Dalby (1991) undersöktes med hjälp av revirkarteringsmetoden. Artantalet i lundarna varierade mycket litet; mellan 30 och 33 arter, vilket får betraktas som artrika skogar. Revirtätheten varierade betydligt mer, från 119 revir/10 ha i Stora Dalby lund (dock 140 i södra och mellersta delarna) via 135 i Albrunna lund till smått otroliga 236 revir/lO i Västerstads almlund. Tätheterna i Stora Dal by och Al brunna måste betecknas som måttligt till relativt höga medan den i Västerstad är exceptionellt hög. Bofink var dominerande art i samtliga lundar. Även stare, lövsångare, svarthätta, trädgårdssångare, härmsångare och näktergal uppvisade överlag höga tätheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss