Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bottenfaunan på 34 lokaler i Kalmar län hösten 1992

Länsstyrelsen i Kalmar län har ett omfattande program för miljöövervakning. Som en del i övervakningen ingår ett undersökningsprogram för bottenfauna i rinnande vatten. Avsikten med detta program är bl a att med en biologisk provtagning kartlägga och identifiera eventuella miljöproblem och att inventera de naturvärden som finns i vattendragen. På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 1992 genomfort bottenfaunaundersökningar på 34lokaler i 7 olika vattensystem i norra delen av Kalmar län. Föreliggande undersökning syftar bl a till att utifrån bottenfaunan göra en biologisk bedömning avfororeningspåverkan. En naturvärdesbedömning av bottenfaunan gjordes också vid varje lokal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1993
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1993_08&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss