PCB i fogmassor

Analys av PCB-halter i utomhus- och inomhusluft undersöktes under vardera en tremånaders period. Högsta PCB-halten erhölls i inomluften i ett flerfamiljshus med fogmassa innehållande PCB. Halten i inomhusluften uppmättes till 80 ng PCB/m3. för samma lokal uppmättes även den högsta halten i utomhusluft, 4,6 ng PCB/m3. Övriga prover, totalt sex stycken, låg mellan 0,5 - 3,6 ng PCB/m3, med genomgående högre halter i inomhusluften.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992_10&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss