Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiskeundersökningar på 6 miljöövervakningsstationer i Kalmar län 1991

På uppdrag av länsstyrelsens miljövårdsenhet utfördes under september 1991 kvantitativa elfiskeundersökningar på fem miljöö- vervakningsstationer belägna i vattendragen Yxeredsjön, Virån, Nötån, Alsterån och Hagbyån samtliga inom Kalmar län. Undersökningarna utfördes av Thomas Lennartsson Kalmar läns Hushållningssällskap. På en sjätte övervakningsstation belägen i Sällevadsån har resultat och uppgifter inhämtats från Hultsfreds kommun som stått för elfiskundersökningen där. Utifrån elfiskeundersökningarna har beståndsstorlek och beståndstäthet av öring på de olika stationerna beräknats. Beståndsuppskattningar och övriga resultat från elfiskena redovisas i föreliggande rapport där även jämförelser görs med resultat från tidigare undersökningar på stationerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss