Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturvärdesbedömning av 20 värdefulla sjöar i Kalmar län.

Befintligt material sammanställdes för att ligga till grund för en naturvärdesbedömning av sjöar i Kalmar län. Inom tidsramen för projektet klassades de naturvetenskapliga värdena för 20 sjöar i tre klasser. De klassade sjöarna är av riksintresse för naturvården, kalkreferenssjöar eller i övrigt välundersökta sjöar. Åtta sjöar erhöll klass III, skyddsvärda i övrigt, sju stycken klass II, högt naturvärde och fem stycken klass I, särskilt högt naturvärde. De sjöar som bedömts ha särskilt högt naturvärde är Allgunnen, Fälgaren, Hornsjön, Hummeln och stora Ramm. I ett appendix nämns m e m viktig information summariskt för sjöar och vattendrag som inte naturvärdesbedömdes.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1991
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1991_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss