Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nätprovfisken i 19 sjöar i Kalmar län 1984

Föreliggande rapport innehåller en sammanställning av nätprovfisken som utfördes 1984 i vissa försurade och kalkade sjöar inom Kalmar län. Vid nätprovfiskena gjordes i flertalet fall avsteg från den standardiserade metodiken. Under rubriken "standardiserat provfiske med oversiktsnät" beskrivs tillvägagångssättet vid nätprovfiske varefter andvändningsområden för ett sådant fiske exemplifieras. Utgående från denna metodik beskrivs, redovisas och diskuteras därefter de utförda nätprovfiskena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1990
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1990_06&context=36