Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av ängs- och hagmarker - Västerviks kommun

Det största antalet naturliga ängs- och hagmarkerna finns i kommunens mellersta delar. Särskilt gäller detta för antalet klass IV-objekt dvs hagar som är stadda i igenväxning eller som av andra skäl har ett lägre naturvärde. Av samtliga besökta objekt har knappt en tredjedel hyst sådana naturvärden att de kom med i denna inventering. Totalt har 57 områden bedömts tillhöra någon av de tre högsta värdeklasserna. Därutöver tillkammer 77 områden sam bedömts vara av visst värde. De flesta markerna hävdas idag genom bete; ingen slåtteräng har hittats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1990
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1990_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss