Utvärdering av sjökalkningar i Kalmar län

En genomgång och utvärdering har gjorts av spridningsmetodik, kalkdosering och uppnådd effekt (vattenkemi) för kalkade vatten i Kalmar län. Utvärderingen omfattar perioden 1977-1985. För många, speciellt mindre sjöar, har säkra slutsatser inte kunnat göras, beroende på att vattenkemiska data till stor del saknats. Kalkning har i allmänhet inneburit att vattenkvaliteten nått förväntade värden (pH över 6,0 och alkalinitet över 0,10 mekv/1). I vissa sjöar har kalkning, trots lång omsättningstid och hög dosering, inte gett förväntat resultat vilket tyder på en ineffektiv spridning av kalken. Även direktkalkning i tillflöden till sjöar med kort omsättningstid nar gett dåligt resultat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1988
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1988_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss