Sammanställning av utsläppsdata från kommunala avloppsreningsverk i Kalmar län.

Rapporten är en sammanställning och bearbetning av analysresultat och övriga uppgifter från 99 kommunala och 6 icke kommunala avloppsanläggningar i Kalmar län för året 1986. Redovisningen omfattar utsläppsmängder, medelhalter m m för 1986. Utsläppsmärngden för 1986 var ca 480 ton BOD7 och 35 ton totalfosfor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1987
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1987_04&context=36