Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vegetation och markanvändning inom området Övetorp - Vanserum - Bäck på mellersta Öland

Under sommaren 1983 undersöktes vegetation och markanvändning på en areal av ca 750 ha inom området Övetorp-Bäck-Vanserum på mellersta Ölands mittland. Vegetationstyper urskiljdes och hela området vege­tationskarterades översiktligt. Detaljerade vegetationskartor upp­rättades över två speciellt intressanta delområden; Högsmossen och de sydliga fuktmarkerna på Södra Bäcks ägor. Området genomströmmas av ett vittförgrenat och av dikning i det när­maste opåverkat vattensystem, med bl.a. värdefulla kalkkärr och kalkfuktängar. På Södra Bäcks utmark finns ett avsnitt av alvarkaraktär med hällmarker och grunda vätar. Högvuxna och frodiga kärr­ängar och högstarrkärr förekommer i undersökningsområdets södra och mellersta delar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1985
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1985_12&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss