Gammelskogen i Ålhult

Föreliggande inventering är gjord på uppdrag av Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Inventeringen omfattar kärlväxter, mossor, lavar och skalbaggar. Vi har dessutom givit synpunkter på skogens skydd och bevarandemotiv samt diskuterat Ålhultskogens urskogsvärde. Sammanlagt har 175 olika kärlväxter, 105 mossor, 101 lavar och 420 olika skalbaggar påträffats i området. Vi har besökt området under följande dagar: 19-20/4, 19-20/5, 7-11/7, 22/8 samt 16/10.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1984
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1984_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss