Hulingen 1980/81

Sjön Hulingen har tidigare varit mycket hårt belastad av föroreningar. Under 1970-talet har dock utsläppsmängderna till sjön successivt redu­cerats i betydande grad. De huvudsakliga punktbelastningskällorna utgörs idag av kommunalt avloppsvatten samt avloppsvatten från skogs­industri och ackumulatortillverkning. I takt med att belastningen avtagit har Hulingen utvecklats från en starkt föroreningspåverkad sjö till ett tillstånd av mer "naturligt" måttlig näringsrik karaktär. Efter det att driften upphörde vid Marian­nelunds sulfitfabrik, har de näringsämnen san tillförs sjön via Silver­ån, reningsverket och dagvattnet kunnat utnyttjas allt mer effektivt för produktionen av organiskt material.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1983
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1983_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss