Natur och naturvård på Öland

Med sin mångskiftande och särpräglade natur äger Öland na­turvärden, som i ett vidare perspektiv alltmer framstår som enastående. Genom allemansrätten, som ger rätt för envar att under vissa förutsättningar utnyttja annans mark, har vi möjligheter att vistas i och uppleva denna natur. Denna hävdvunna rätt är vi nästan ensamma om i världen. Konkurrerande anspråk på mark och vatten har under de se­naste decennierna ökat i en omfattning som aldrig tidigare. Detta förhållande har medfört ett ökat samhälleligt infly­tande på hur vår natur och våra naturtillgångar skall skyd­das och utnyttjas. Genom naturvårdslagen, som trädde i kraft 1 januari 1965, tillkom det instrument som gör det möjligt att mer konsekvent än tidigare beakta naturvårdsintressena i samhällsplaneringen i övrigt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1982
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1982_09&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss