Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sammanställning av utsläppsdata från kommunala reningsverk i Kalmar län

I föreliggande sammanställning redovisas funktionen vid de kommunala reningsverk som under 70-talet utbyggts med biologisk-kemisk rening inom länet. I de 31 avloppsreningsverk som redovisas behandlas avlopps-vattnet från 78 % av länets tätortsbefolkning. Den genomgående reningsmetoden är aktivslam med efterfällning. I 26 av verken är fällningskemikalien aluminiumsulfat (AVR).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1980
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1980_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss