Kalmar läns sjöar, del II

I sammanfattningen behandlas dels det material som presenteras I denna publikation, dels det material som länsstyrelsen redo-visade 1973. Genom dessa två undersökningar har en limnologisk inventering av 694 sjöar större ön tio hektar på Kalmar löns fastland genomförts under maj-juli 1972 och 1975 med kompletteringar 1973 och 1976. I huvudsak har ett vattenprov per sjö analyserats. Resultatet redovisas i föreliggande publikation i form av primärdatatabeller (bil 1) samt kommentarer, frekvens-tabeller och kartillustrationer till åtta viktiga faktorer. Dessutom kommenteras försurningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1977
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1977_05&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss