Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Analysdata från Emån före 1976

I ett inventeringsarbete har data från vatten- och sedimentundersökningar i Emåns avrinningsområde inhämtats från berörda myndigheter och företag. Det framtagna materialet har delvis använts för en beskrivande sammanställning av Emåns vattenkvalitet Fram till och med 1975. I det omfattande och heterogena materialet valdes dels data som speciellt belyser inverkan av cellulosaindustrien dels data som kunde ligga till grund för en fysikalisk-kemisk kvalitetsbedömning av hela avrinningsområdet. Den starkast belastade delen av området ör Brusaån Silverån nedströms Mariannelunds sulfitfabrik. De övriga tre pappersindustriernas utsläpp inverkar inte alls lika märkbart.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1977
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1977_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss