• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Forest fire in Kalmar CountyRead more on SMHI's website about the current announcement.

Našuvnnalaš unnitlogut (nordsamiska)

Gulat go don muhtimii Ruoŧa vihtta našuvnnalaš unnitloguide – juvddalaččat, románat, sápmelaččat, ruoŧasuopmelaččaide, dahje Duottnuslaččat? Dalle leat dus nannejuvvon vuoigatvuođat ja vejolašvuođat go válddát oktavuođa minguin.

Don galggat álo oažžut dieđuid iežat vuoigatvuođaid birra, beroškeahttá guđe našuvnnalaš unnitlohkogiela don sártnut ja gos Ruoŧas don ásat. Dus gii orut suomagiela, meänkieli dahje sámegiela hálddašanguovllu gielddas lea maiddái riekti gulahallat minguin dan gillii sihke njálmmalaččat ja čálalaččat.

Mii suddjet ja ovddidit du giela ja kultuvrra

Min bargu lea suddjet ja ovddidit nationála unnitlohkogielaid ja nationála unnitlogu vejolašvuođa seailluhit ja ovddidit iežaset kultuvrra Ruoŧas. Mii vuoruhit mánáid ja nuoraid kultuvrralaš identitehta ovddideami ja iežaset unnitlohkogiela geavaheami. Mii galgat maiddái addit našuvnnalaš unnitloguide vejolašvuođa váikkuhit gažaldagaide mat gusket sidjiide ja nu guhkás go vejolaš, ráđđádallat unnitloguiguin dakkár gažaldagain.

Stockholmma leana leanastivrras lea ovttas Sámedikkiin bargun ovttastahttit ja čuovvolit movt riika gielddat, reigovnnat ja eiseválddit čađahit Ruoŧa unnitlohkopolitihkka. Sámedikkis lea ovddasvástádus sápmelaččain ja sámegielain, ja Stockholmma leana leanastivrras lea ovddasvástádus dain njeallje eará unnitloguin ja unnitlohkogielain.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefovdna: 010-223 10 00