Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Årsredovisning 2019

Glädjande är att Kalmar län äntligen har slagit 1880 års befolkningsrekord. Det tog alltså 139 år innan länet hämtade sig efter den stora utvandringen till Amerika.

Om vi ska klara våra demografiska utmaningar och kunna utvecklas måste vi få fler människor att flytta hit. Då måste även kommunikationerna till och från Kalmar blir bättre. Det är en nödvändighet för länets tillväxt med kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, besöksnäring och för att skapa en större arbetsmarknadsregion.

Årsredovisning 2019PDF

Framsida Årsredovisning 2018

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt