Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt på skadegörande varg stoppad efter överklagande

Dummybild med tre ritade hus

Länsstyrelsen Kalmar län fattade den 3 juli 2024 beslut om skyddsjakt på en skadegörande vandringsvarg i Kalmar län. Förvaltningsrätten har nu stoppat skyddsjakten i väntan på slutgiltigt avgörande av föreningen Nordulvs överklagande.

Länsstyrelsen bedömde att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på vandringsvarg var uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, säger enhetschef Fredrik Ustrup.

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 3 juli 2024 om skyddsjakt efter en skadegörande vandringsvarg i Kalmar län. Jaktledare utses av Länsstyrelsen och beslutet gällde till och med den 31 augusti 2024.

Under den senaste månaden har två vargangrepp skett på får i Västerviks kommun. Angreppen i Västerviks kommun började den 6 juni vid Hallingeberg och fortsatte lite drygt en mil längre åt nordväst vid Odensvi den 14 juni.

Bedömningen från den besiktning som Länsstyrelsen gjort är att varg har angripit fåren. Efter angreppen genomfördes förebyggande åtgärder såsom flytt av resterande djur, uppsättning av lapptyg och extra tillsyn. Analys av vargsaliv från de angripna djuren visade att den skadegörande individen är en skandinavisk varg G30-24 från Söderåsen 1 i Skåne. Vargen är ej genetiskt värdefull. Eftersom angrepp skedde nära det förra angreppet i tid och rum kan de antas vara utförda av samma vargindivid.

Vandringsvargen från Skåne har utfört ett angrepp, högst sannolikt två, i ett begränsat område under en kort period vilket indikerar en hög risk för ytterligare angrepp. Skyddsjakt är det enda alternativet för att förhindra fortsatt allvarlig skada på tamdjur.

Det här är andra gången som ett skyddsjaktsbeslut fattas på varg i Kalmar län.

Att tillåta skyddsjakt på en vandringsvarg påverkar inte vargstammens gynnsamma bevarandestatus nationellt eller i Kalmar län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss