Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Partner i ett av Europas största vattenvårdsprojekt

Alsterån som slingrar sig fram genom Bokhultets naturreservat

Länsstyrelsen Kalmar län är partner i ett av Europas största vattenvårdsprojekt som nyligen har godkänts av EU´s Lifeprogram. Inom projektet ”Improve Aquatic Life” satsas närmare 400 miljoner kronor på åtgärder med fokus på restaurering av vattendrag, våtmarker och kustvatten.

”Improve Aquatic Life” startar i höst och under sju år framåt ska flera länsstyrelser, kommuner, forskare, centrala myndigheter och Sportfiskarna genomföra ett stort antal åtgärder för att minska klimatförändringarnas effekter och stärka hotade fisk- och musselbestånd i södra Sverige.

- Det är mycket glädjande att ansökan har blivit godkänd i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Life-projektet ger oss en fantastisk möjlighet att jobba långsiktigt med restaurering av vattendrag och våtmarker i länet, säger länsråd Johan Blom

I Kalmar län fokuseras arbetet till de fem Natura-2000 vattendragen Ljungbyån, Alsterån, Emån, Virån och Marströmmen. Där kommer åtgärder såsom borttagande av vandringshinder, biotopvård och återskapande av våtmarker att genomföras i samarbete med berörda markägare.

- I Kalmar län har vi stora utmaningar kopplat till vattenbrist och torka i ett förändrat klimat. Genom att återställa vattendrag och restaurera våtmarker förbättrar vi förutsättningarna för fiskar och andra vattenlevande djur, ökar landskapets vattenhållande förmåga och minskar avgången av klimatskadliga gaser. I ett så här stort projekt har vi också möjlighet att samarbeta och lära av varandra, vilket gör det ännu mer kostnadseffektivt, berättar vattenhandläggare Carina Pålsson.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och inkluderar genomförande av mer än 500 åtgärder i nio län i södra Sverige. Även åtgärder i kustvattnet kommer att genomföras, bland annat kommer stenrev att återskapas i skånska vatten och ålgräsängar i Bohuslän. Inom projektet finns det också ett särskilt fokus på hotade arter som lax, havsnejonöga, ål och flodpärlmussla. Genom smarta passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet är förhoppningen att överlevnaden och rekryteringen kommer att öka avsevärt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss