Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt på skadegörande lodjur

Dummybild på lodjur i närbild

Länsstyrelsen Kalmar län har den 29 maj beslutat om skyddsjakt på ett skadegörande lodjur i Västerviks kommun. Jakten kommer att bedrivas av jägare utsedda av Länsstyrelsen och beslutet gäller till och med den 31 augusti 2024. Skyddsjakten påbörjas ifall ett nytt lodjursangrepp på tamdjur inträffar och angreppet då bedöms vara gjort av samma skadegörande lodjur.

Den 24 maj 2024 dödades ett får av lodjur i en fårbesättning norr om Edsbruk. Fårbesättningen var även förra året utsatt för angrepp av lodjur. Mellan den 11 juni och 17 september 2023 skedde tre angrepp av lodjur i fårbesättningen. Ytterligare två angrepp har skett nära angreppsplatsen, men i Östergötlands län den 14 juni 2023 och 8 oktober 2023. Vid varje angrepp har ett får dödats. Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakt på det skadegörande lodjuret den 19 september 2023. Jakten avslutades 31 oktober 2023 utan att lodjuret fällts.

Skadeförebyggande akutåtgärder har utförts, delvis genom förflyttningar av djur, installning samt uppsättning av lapptyg. Alla angrepp har besiktigats av länsstyrelsen och konstaterats vara gjorda av lodjur

- Utifrån att angreppen har skett inom ett avgränsat område under en begränsad tidsperiod, bedömer vi att det troligtvis rör sig om samma individ och att skyddsjakt är det enda alternativet, säger enhetschef Fredrik Ustrup.

Länsstyrelsen bedömer att fastställda riktlinjer för skyddsjakt på lodjur är uppfyllda och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Att tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller i Sverige.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss