Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu inleds årets naturvårdsbränningar i länet

Små lågor av eld i skogen

Under torsdagen 16 maj kommer det stiga rök från skogen runt Högahyltan i naturreservatet Allgunnen söder om sjön Allgunnen i Nybro kommun, men det är som det ska. Det är en planerad så kallad naturvårdsbränning som kommer att genomföras i naturreservatet för att bevara och återskapa miljöer som är lämpliga för en mängd hotade arter.

Vi har ett stort antal skogar i länet som behöver branden för att kunna härbärgera alla de arter som är beroende av just brända skogar, berättar Erik Nordlind som är reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Kalmar.

I naturreservatet Allgunnen är det extra tätt med arter som är anpassade till återkommande bränder. Det beror på att det förr i tiden brann oftare där än det gör idag. Där har alla dessa ganska ovanliga arter kunnat leva kvar och Allgunnen och hela Hornsö-området är en riktig ”hot-spot” för biologisk mångfald knuten just till den brända skogen. Idag är ju större skogsbränder inget som är önskvärt för någon och därför behöver de här arterna lite hjälp på traven.

Då blir naturvårdsbränning en väldigt viktig del i skötseln av naturreservatet Allgunnen. Vi gör det för att få alla de olika substrat och miljöer som en brand skapar i skogen, men utan att det behövs en okontrollerad skogsbrand, fortsätter Erik Nordlind.

En naturvårdsbränning är väldigt olik en skogsbrand. Det är inga våldsamma kronbränder vi kommer att få se. Elden löper i markvegetationen på ett kontrollerat sätt och styrs av utbildad personal för att garantera säkerhet och att inte alltför många träd ska dö. Branddödade träd är viktigt för många arter men det ska också finnas många äldre levande träd kvar. Det handlar väldigt mycket om kunskap, noggrannhet och säkerhetstänk och det finns både inom vår egen bränningsorganisation och hos de entreprenörer vi har upphandlade, avslutar Erik Nordlind.

Övriga planerade naturvårdsbränningar under 2024:

  • Björnnäset, Hultsfreds kommun
  • Allgunnen (Hästenäset, Nybro kommun
  • Allgunnen (Mjösjögöl), Nybro kommun

Mer information om naturvårdsbränning hittar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/skotsel-av-skyddad-natur.html Länk till annan webbplats.

Du kan också följa nyheten på vår Facebooksida:

https://www.facebook.com/lstkalmar/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss