Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vårt LIFE-projekt kan vinna EU-pris

Varje år utser EU:s LIFE-fond de bästa naturvårdsprojekten i Europa. Tävlingen heter "Natura 2000 Award". I år har det länsstyrelseledda projektet LIFE Bridging the Gap nominerats i kategorin ”naturvård på land”.

Träspång i grön skogsmiljö.

Träspången i Halltorps hage blev möjlig tack vare LIFE-projektet. Den ger fler människor möjlighet att besöka de gamla trädjättarna och förundras över hur viktiga de är för alla arter där. Foto: Anna Lindberg.

Gamla ekar i fokus

LIFE Bridging the Gap är ett svenskt projekt med fokus på gamla ekar och den biologiska mångfald som är knuten till dessa träd. Projektet pågick under åren 2016–2022 i Kalmar, Östergötland och Blekinge län.

I projektet arbetade deltagarna med att förbättra naturvärdena i trettio områden. Hela 800 hektar slåtter- och betesmarker restaurerades och nästan hälften av dessa marker ligger i Kalmar län.

Åtgärder som vi kunnat göra genom projektet:

  • Röja bort träd och buskar som vuxit igen runt gamla ekar.
  • Återinföra bete med nötkreatur.
  • Förbättra tillgängligheten i Halltorp på Öland.
  • Ta fram en ekutställning för naturum, informationsfilmer och en handbok om skötsel av ekmiljöer.
  • Test av speciella naturvårdsåtgärder som mulmholkar, ekoxekomposter och veteranisering* i stor skala.

*göra mekaniska skador på yngre träd för att skynda på en åldringsprocess.

Hundratals mulmholkar och tusentals buskar

I Kalmar län har 130 mulmholkar kommit ut i markerna. En rolig effekt av detta är att flera andra aktörer har anammat idén och många fler holkar har därför hittat ut i andra marker runt om i länet. Samma effekt har arbetet med veteranisering haft och många fler har fått upp ögonen för denna spännande och viktiga naturvårdsåtgärd som hjälper till att just överbrygga åldersglappet mellan unga och gamla ekar.

Att kunna överföra forskningsresultat till praktisk naturvård har varit en viktig och unik del för projektet. I områden där det fanns brist på yngre ekar planterade man hela 900 träd och 22 000 buskar.

Väldigt gammal ek i fokus.

Horns kungsgård. För att ekar ska bli så här stora och gamla behöver de stå fritt från annan vegetation – något som har varit ett av de främsta uppdragen i projektet. Foto: Anna Lindberg.

En väldigt gammal ek samt vatten i fokus.

Horns kungsgård. Foto: Anna Lindberg.

Natura 2000 Award

Tävlingen Natura 2000 Award arrangeras av EU:s LIFE-fond. De deltagande kan tävla i fem kategorier:

  1. naturvård på land
  2. marin naturvård
  3. kommunikation
  4. samverkan för naturen
  5. gränsöverskridande samarbete.

Dessutom finns ett pris där medborgarna kan rösta fram det bästa projektet. Rösta på din favorit här:

Natura 2000 Award, europa.eu Länk till annan webbplats.

Vinnarna presenteras vid en ceremoni den 29 maj!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss