Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nato är den största säkerhetspolitiska förändringen i modern tid

De sex landshövdingarna i södra Sverige; Allan Widman, Brittis Benzler, Carl Fredrik Graf, Ulrica Messing, Anneli Hulthén och Maria Arnholm

Från vänster rad ett: Allan Widman, Brittis Benzler och Carl Fredrik Graf. Rad två: Ulrica Messing, Anneli Hulthén och Maria Arnholm.

Nu har det ungerska parlamentet gett klartecken. Bara formaliteter återstår innan Sverige blir medlem i försvarsalliansen Nato. Det är den största säkerhetspolitiska förändringen i modern tid. Det skriver chefen för Södra militärregionen och södra Sveriges sex landshövdingar i en debattartikel som bland annat publicerats i Barometern-OT, Västervikstidningen och Sydsvenskan.

För oss i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län betyder det att vi stärker vår säkerhet, uthållighet och försvarsförmåga. Våra sex län är strategiskt viktiga. Vi blir en del av Natos port till Östersjön, och utgör en förbindelse mellan Skandinavien och kontinenten.

Öresundsregionen är Nordens folkrikaste område med betydelsefull sjöfart med stora hamnar från Helsingborg och Malmö/Köpenhamn upp till Oskarshamn och Norrköping. I vår del av landet finns Sveriges enda marinbas och det enda ingenjörsregementet, en robust flygflottilj, en helikopterflottilj och en stark försvarsindustri. Här har Södra militärregionen sin stabsplats och stora övningsfält. Här finns också många industrier och entreprenörer som snabbt kan ställa om sin produktion vid behov. Ronneby är dessutom en av landets två flygplatser som staten äger och förfogar över, som redan idag uppfyller Natos högt ställda krav på civilt försvar.

I början av januari uttryckte både ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, och överbefälhavaren Micael Bydén ett tydligt budskap: Säkerhetsläget är det allvarligaste på mycket länge och ett krig i Sverige är inte längre någon osannolikhet.

Om Sverige skulle utsättas för krigsfara, innebär medlemskapet att vi kan begära stöd från försvarsalliansen Nato, som då kommer att sluta upp och bidra till vårt försvar. Men alliansen innebär också skyldigheter. Sverige behöver leva upp till de sju baskrav som Nato ställer på sina medlemmar. Våra sex län och Södra militärregionen höjer nu takten i att utveckla totalförsvaret – det militära och civila försvaret.

Det här fokuserar vi på just nu:

  • Vi säkerställer livsmedelsförsörjningen: Två av Natos sju baskrav är resilient energiförsörjning och resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning, båda centrala för ett samhälles motståndskraft under höjd beredskap. För oss i södra Sverige finns ett särskilt ansvar kopplat till livsmedelsförsörjningen, eftersom en betydande del av Sveriges livsmedel och livsmedelsindustri finns i vår del av landet. Vi lägger ett särskilt fokus på detta när vi utvecklar planerna för att skydda civilbefolkningen i krig. Länsstyrelserna arbetar nu intensivt med att utveckla civilförsvaret tillsammans med Försvarsmakten. Totalförsvaret bygger vi tillsammans.
  • Vi ökar vår robusthet genom att krigsplacera personal: Under de närmaste åren kommer många i södra Sverige att bli krigsplacerade i det civila försvaret. För många av oss innebär det att vi kommer att fortsätta utföra våra arbetsuppgifter, även i tider av krig och krigsfara. Dagligen ser vi i Ukraina prov på hur viktigt det är att vardagen fungerar även i krig. Utan barnomsorg, sophantering och räddningstjänst står försvaret av vårt land sig svagare.
  • Vi förbereder oss för att erbjuda värdlandsstöd: Värdlandsstödet – civilt eller militärt stöd till utländska styrkor inom våra gränser – utökas när vi blir medlemmar i Nato. Trupper med fordon, fartyg, flyg och tung utrustning ska kunna stanna kortare eller längre tid i våra län.

Det handlar om ett direkt försvarssamarbete, men också om civil samverkan, som kommer att påverka företag och privatpersoner. Natopersonal behöver hyra lokaler, sluta avtal om el och drivmedel, mat, sjukvård och mycket annat.

Medlemskapet i Nato får stor påverkan på våra län. Det ställer krav på oss som leder det militära och civila försvaret men också på oss alla som medborgare. Vår främsta uppgift i krig är att skydda vårt land, vår civilbefolkning och att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar. Här har vi alla en roll att fylla.

I södra Sverige har vi många viktiga värden att skydda. Vi är beredda.

Per Nilsson, överste och chef i Södra militärregionen

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland och chef för sydöstra civilområdet

Allan Widman, landshövding i Kalmar län

Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län

Anneli Hulthén, landshövding Skåne län och chef för södra civilområdet

Ulrica Messing, landshövding Blekinge län

Maria Arnholm, landshövding Kronobergs län

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss