Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt minskad naturvårdsbudget för länet

Ett tegelhus och ett trähus intill en tallskog. På ena huset syns en skylt med naturum Trollskogen skrivet.

Bild från naturum Trollskogen på norra Öland.

Budgeten för skötseln av Kalmar läns natur minskar ytterligare under 2024. Du som besöker vår gemensamma skyddade natur under året kan komma att märka av detta på olika sätt.

Länsstyrelsen arbetar för att du som besökare ska kunna njuta av länets natur på bästa sätt trots minskade anslag. Men vi ser att några saker kommer att bli påverkade, till exempel:

  • Skötseln av våra naturreservat och nationalparker samt åtgärder för hotade arter.
  • Naturums öppettider, verksamhet och personalstyrka.
  • Skötseln av friluftsanordningar i skyddad natur; till exempel bord, bänkar, grillplatser och spänger. Vi prioriterar underhåll av de anordningar som redan finns för att dessa ska vara säkra. Vi planerar inga nya anordningar.
  • Sophanteringen försvinner på de flesta platser.
  • Toaletterna i naturreservaten prioriteras ned. Några kommuner har dock möjlighet att hjälpa till under 2024, vilket innebär att flera toaletter ändå kan förbli öppna för allmänheten. Andra kommer att stängas.
  • Tillgången till broschyrer för nationalparkerna Blå jungfrun och Norra Kvill samt naturreservaten Ottenby och Trollskogen. Vi hänvisar i stället till digitala versioner på webben.

Hör gärna av dig

Vi kommer att berätta om förändringarna på de platser som berörs, till exempel genom skyltar. Om du ser något som vi behöver veta om, till exempel nedfallna träd eller trasiga spänger, får du gärna höra av dig till oss. Mejla reservat.kalmar@lansstyrelsen.se.

Tack för att du bidrar till skötseln av vår gemensamma natur!

Förändringen i siffror

Naturum

Årets budget är 67 procent av budgeten 2023 (60 procent av budgeten 2022).

Hotade arter

Årets budget är 69 procent av budgeten 2023 (39 procent av budgeten 2022).

Reservatsskötsel

Årets budget är ungefär samma som 2023 (41 procent av budgeten 2022).

Frågor?

För eventuella frågor om reservatskötsel kan du kontakta Åsa Johansson, enhetschef naturskötselenheten. För frågor om naturum eller åtgärdsprogram kontaktar du Helena Lager, enhetschef art- och friluftslivsenheten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss