Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omgivningen uppmanas agera när en ung blir utsatt för våld

Illustration av ett hjärta och ett svärd

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv.

Forskningen visar att unga gärna vill få frågan om våldsutsatthet. De upplever ofta att de signalerat att de inte har det bra, att det är problem i deras relation, men att vuxna ignorerat eller inte velat se deras signaler. Vi vuxna som finns runt barn och unga måste därför våga fråga. Vi ska visa att vi kan ta emot svaret utan att döma, oavsett vad den unga personen har för erfarenhet. Alla runt omkring som ser våldsutsatthet, eller känner oro, har möjlighet att agera, hjälpa och stötta den utsatta, på ett eller annat sätt” säger Zandra Persson, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. Kampanjen, som pågår under februari och mars, sprids för åttonde året i rad via sociala medier och genom tryckt material som kan beställas för att arbeta med frågan i olika sammanhang.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos unga själva och hos vuxna som möter unga.

  • Vad är egentligen en schysst relation?
  • Är svartsjuka ett tecken på kärlek?
  • Vad är egentligen våld?
  • Vart kan jag vända mig för att få stöd?

Detta är frågor som besvaras på kampanjwebben.

Aktörerna bakom kampanjen kommer i år att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.

Ofta kan vuxna prata om svartsjuka som något romantiskt, men sådana föreställningar riskerar att normalisera kontroll och olika former av våld i en relation. Vi behöver alla oavsett ålder höja våra kunskaper om våld i ungas partnerrelationer och bli bättre på att prata om hälsosamma relationer som bygger på respekt och samtycke”, säger Alex Snäckerström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fakta om våld i ungas partnerrelationer

Nästan en fjärdedel av tjejerna i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner Risken för våld ökar dessutom när den utsatta försöker lämna relationen. För pojkar och unga män är siffran 14 procent. Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än övrig befolkning. Våldet i ungas relationer är precis lika vanligt och grovt som i vuxnas nära relationer och unga utsätts för alla former av våld, även våld med dödlig utgång.

Källor:
Våld i ungas parrelationer, Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.
Dödligt partnervåld mot unga, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss