Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ekar, hassel och betesmark skyddas i nytt naturreservat på Öland

Det nya naturreservatet Isgärde kustlövskog med grova ekar och hassel

Foto: Pontus Axén/Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har bildat ytterligare ett nytt naturreservat. Det nybildade naturreservatet Isgärde Kustlövskog är beläget söder om Stora Rör i närheten av den populära badplatsen vid Ispeudde på mellersta Ölands västra sida. Den vackra ädellövsskogen utmed Kalmarsund är en plats där många grova ekar tornar upp sig över hasselbuskarna.

Reservatet (36,5 hektar, varav fyra hektar vatten) är uppdelat i fem delområden, som ligger både i Mörbylånga och Borgholms kommuner. Det är en utmärkt plats för att njuta av ek- och hasselskog med höga naturvärden. En del av de ekar som kommer att få åldras i lugn och ro är värdar för naturvårdsintressanta arter såsom stor sönderfallslav och oxtungssvamp. I sommarskymningen kan även ekoxar ses flyga från ek till ek.

Vid Koviken finns även kobetad gräsmark som är hemvist åt den starkt hotade naveljordstjärnan – en svamp vars fruktkropp spricker upp som en liten stjärna. Långvarig beteshävd som successivt magrat ut gräsmarken är en förutsättning för hävdgynnade arter som bär på en lång historia i landskapet.

Det har varit en lång process att bilda naturreservatet och dialoger med markägarna har pågått sedan 2017.

Naturreservatet är en del av Ölands kustädellövskog där bland annat naturreservaten Rälla–Ekerum, Strandskogen och Halltorp är belägna. Halltorp, som ligger cirka fem kilometer norrut, på andra sidan av det mellanliggande naturreservatet Rälla-Ekerum, är ett av landets i särklass artrikaste ekområden och naturvärdena i de olika reservaten förstärks av närheten till varandra.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss