Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har vi en jämlik bostadsmarknad i länet?

Dummybild med tre ritade hus

Den frågan diskuterades på ett fullsatt integrationsråd den 10 november. Syftet med mötet var att belysa länets förutsättningar och möjligheter till samverkan för att främja en jämlik, jämställd och inkluderande bostadsmarknad.

En inkluderande bostadsmarknad har jämvikt mellan utbud och efterfrågan samt ett bostadsbestånd som erbjuder en variation av läge, storlek, planlösning, standard och pris. Med andra ord, för en fungerande bostadsmarknad krävs att individens olika ekonomiska förutsättningar möts av ett varierat bostadsbestånd. Kalmar läns kommuner har olika förutsättningar som påverkar inkluderingen på bostadsmarknaden. Det kan till exempel vara utflyttning, ett föråldrat bostadsbestånd, hög andel fritidsbostäder eller strukturen kring vart vi bor som skiljer kommunerna från varandra. Borgholms kommun med nästintill jämvikt mellan landsbygd och tätort har exempelvis inte samma förutsättningar som Kalmar kommun, där en stor majoritet bor i tätort.

Flera grupper är särskilt utsatta när det råder obalans på bostadsmarknaden. Exempel på sådana grupper är ungdomar, nyanlända, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Orsaken till att en individ kan ha svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden och få ett förstahandskontrakt, kan vara låga inkomster, brist på referenser, avsaknad av tillsvidareanställning, betalningsanmärkningar, hyresskulder, missbruksproblem eller anmärkningar från tidigare boenden.

Varför behöver vi specifikt ett integrationsperspektiv i frågan kring en jämlik bostadsmarknad?

Kalmar läns befolkning är näst äldst i landet. Över 25 procent av länets befolkning var äldre än 65 år 2022. Länet har vuxit under de senaste åren, men Statistiska centralbyrån beräknar att länet kommer att minska i befolkning till år 2040. En orsak är att det dör fler än vad som föds i länet. Det har gjort att länet är helt beroende av inflyttning. En stor del av de som sökt sig till länet de senaste åren är utrikes födda. Genom invandringen har länet kunnat bibehålla sin befolkningstillväxt, men nu flyttar fler utrikes födda från länet än flyttar in. Särskilt de som har varit i Sverige en kort tid, lämnar länet för övriga riket. Därför blir målet för vår gemensamma integrationsstrategi ännu viktigare:

Att Kalmar län är ett län där utrikes födda har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda.

Under mötet diskuterade vi olika lösningar, som till exempel allmännyttans roll. Kommuner behöver ha ett nära samarbete med bostadsbolag och andra fastighetsägare för att säkerställa att vi har en varierad bostadsmarknad. Likaså att kommunen kan styra detaljplaner för att säkerställa att vi bygger inkluderande. Att vi behöver få med oss politikerna samt verka för att vi har en omfattande kollektivtrafik i länet är också viktiga faktorer.

Vi pratade även om vikten av länsövergripande samverkan. För det är just i samverkan som vi kan främja länets framtida välfärd och ekonomiska tillväxt samt skapa goda förutsättningar för att fler utrikes födda vill komma till, och stanna kvar i Kalmar län.

Som en uppföljning på integrationsrådet bjuder länsstyrelsen in till en digital föreläsning den 5 december med Martin Grander. Martin är forskare vid Malmö universitet och han kommer att guida oss igenom hur sociala aspekter hänger ihop med bostadsförsörjning, samhällsplanering och segregation.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss