Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ortsnamn och dialekter i Kalmar län

Ola Svensson framför en gammal karta av Skäggenäs

Ola Svensson, ortsnamnsutredare på Lantmäteriet. Foto: Rebecka Egfors, Kalmar läns museum

För 21:a gången har det årliga kulturarvsseminariet genomförts. Årets tema fokuserade på ortsnamn och dialekter i vårt avlånga län. En rad intressanta föreläsningar delade insikter och kunskap om varför platser och orter heter som de gör och varför vi uttalar och benämner saker och företeelser på så olika sätt. Dessutom utforskade de hur dessa namn kan kasta ljus över platsers historia.

Bland föreläsarna fanns Ola Svensson, ortsnamnsutredare på Lantmäteriet som berättade om principerna bakom statlig ortsnamnsvård.

Roger Källström, docent i nordiska språk och Hans Petersson, språkutbildad logistiker, avslutade dagen med att belysa några särdrag i ordförråd, uttal och grammatik hos dialekten i Västervik och hur den lät på 50- och 60-talet. Är västervikska Sveriges fulaste dialekt frågade de publiken och bjöd på sitt eget västervikska uttal.

Institutet för språk och folkminnen forskar och sprider kunskap om dialekter. Bland annat har de dialektkarta där du kan lyssna på olika dialekter från hela vårt land och själv avgöra vad du tycker om de olika dialekterna.

I den rekordstora publiken i Oskarshamn fanns många från våra hembygdsföreningar, som är de som helt ideellt lyfter vårt kulturarv och skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Utan våra hembygdsföreningar skulle inte samhället vara så levande.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss