Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsvindparken Södra Victoria får inte Natura 2000-tillstånd

Karta där Natura 2000-området är markerat sydost om Öland

Havsvindparken Södra Victoria, nära Södra midsjöbanken, får inte tillstånd på grund av dess negativa effekter på tumlare och sjöfågel.

Detta har länsstyrelsen beslutat efter prövning mot bevarandeplanen för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna.

Projektområdet ligger delvis på Södra Midsjöbanken och inom Natura 2000-området. Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna är skyddat framförallt för att det räknas som kärnområdet för den kritiskt hotade östersjötumlaren och för att en stor del av världens population av alfågel övervintrar här.

Länsstyrelsens bedömning grundar sig bland annat på bolagets egna uppgifter om hur uppförande och drift av vindkraftsparken kan påverka östersjötumlare och alfågel.

I Länsstyrelsens beslut bedöms att ansökt verksamhet medför att samtliga arter som avses att skyddas i Natura 2000-området utsätts för en störning som på ett betydande sätt försvårar bevarandet av arterna i området. Ansökt verksamhet skadar eller riskerar också att skada naturtypen rev. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kan därför inte lämnas och ansökan avslås. Länsstyrelsen bedömer att det inte heller är möjligt att lämna tillstånd enligt 7 kap. 29 § miljöbalken. Länsstyrelsen kommer därför inte heller rekommendera regeringen att gå vidare med tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ).

Länsstyrelsen är angelägen om att produktionen av fossilfri el ökar i länet och har nyligen godkänt ansökningar för flera solcellsanläggningar. Flera andra stora vindkraftsparker, som är belägna utanför Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna granskas just nu också. Där kan påverkan på till exempel tumlare vara betydligt mindre.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss