Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gängsnacket – ett samtal vi behöver ta för att skapa en barndom utan brott

Siluetten av ett barn som står i en mörk korridor.

Hur kan vi förhindra att barn och unga dras in i kriminella gäng? Det är en viktig och komplicerad fråga. Lösningen är insatser från många olika personer och organisationer.

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna med information om risken att barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng. Länsstyrelserna och polisen har tillsammans tagit fram guiden inom ett gemensamt projekt som initierades av Västerås stad 2021.

Vi såg att det fanns ett stort behov hos kommunerna av att nå ut med den här formen av information. Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna är engagerade i sina barns liv. Gängsnacket kan hjälpa vuxna att bli mer uppmärksamma och börja prata om riskerna med gängkriminalitet, säger Madelene Drottman, brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen Kalmar län.

Tillsammans har vi belyst frågan från olika perspektiv

Vi har genomfört arbetet inom ramen för uppdragen rörande brottsförebyggande, ANDTS, och föräldraskapsstöd. Under processen har vi samverkat med en rad andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer, kommuner och forskare.

Det har varit viktigt för oss att belysa frågan från våra olika uppdrags perspektiv. Andra samhällsaktörers kunskap om området har därför varit avgörande i framtagandet av denna broschyr och vi är tacksamma över att så många valt att vara en del i detta viktiga arbete, berättar Sofia Herlitz, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDTS-samordning.

Materialet är översatt till nio språk

Gängsnacket har översatts till nio språk och till den finns en handledning som går att använda som stöd och fördjupning för yrkesverksamma som i sin yrkesroll delar ut information och pratar om gängkriminalitet.

Gängsnacket är en viktig pusselbit i att motverka nyrekryteringen av barn och unga. Det är en del i det förebyggande arbetet som saknats och varit efterfrågat, avslutar Malin Wiktoreng, nationell brottsförebyggande samordnare för länsstyrelserna.

Gängsnacket – broschyr och handledning, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer - ta kontakt med den brottsförebyggande samordnaren vid din Länsstyrelse.

Kontakt

Madelene Drottman

Brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon: 010-223 86 28

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss