Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydda flodkräftan på Öland

Flodkräfta i närbild

Flodkräfta. Foto: Ekoll AB

Den svenska flodkräftan är akut hotad. Den största anledningen till att flodkräftan blir alltmer ovanlig är sjukdomen kräftpest, som sprids av signalkräftan. Öland har bra förutsättningar för att skydda flodkräftan. Under hösten inleder länsstyrelsen tillsammans med markägare ett arbete för att värna flodkräftan på ön.

Öland är sedan 2013 ett skyddsområde för flodkräfta. Det innebär att det inte ska finnas signalkräftor i vatten på Öland. Det är också viktigt att inte sprida kräftpest till Öland eller mellan vatten på Öland via fiskeredskap, båtar eller betesfisk. Under hösten kommer länsstyrelsen tillsammans med markägare påbörja arbetet mot de signalkräftor som finns på ön med målet att ersätta dem med flodkräftor.

Hjälp oss att värna om flodkräftan och kontakta oss om du har signalkräfta i din damm eller om du sett signalkräftor i något öländskt vatten. Vår förhoppning är att få Öland helt fritt från signalkräfta och kräftpest. Flodkräftan har ett stort kulturellt, socialt och ekonomiskt värde som vi måste hjälpas åt att bevara.

Antalet flodkräftor i Sverige minskar kraftigt och man räknar med att 98 procent av bestånden har försvunnit de senaste hundra åren. En stor anledning till den kraftiga minskningen är att flodkräftan är känslig för svampsjukdomen kräftpest, som sprids när levande signalkräftor flyttas. Smittan sprids också genom att sporer följer med vatten, båtar, redskap och fisk när de flyttas från ett vatten till ett annat. Signalkräftan är motståndskraftigare, men kan också dö av kräftpest när den är stressad.

Att Öland är ett skyddsområde för flodkräftan innebär bland annat att man inte får transportera signalkräfta till Öland och inte heller flytta flodkräftor eller fisk från ett vatten till ett annat utan tillstånd från länsstyrelsen. Det är även viktigt att vara noga med att desinficera utrustning och redskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss