Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kustsamverkan för att möta utmaningarna i ett förändrat klimat

Landshövding Allan Widman i talarstol

Landshövding Allan Widman under sitt inledningsanförande på samverkanskonferensen

Den här sommaren har effekterna av klimatförändringar varit extra tydliga runt om i världen. Kustområdena i södra Sverige är med sina långa, flacka och erosionsutsatta stränder särskilt utsatta för erosion och översvämningar från ett stigande hav. Samtidigt som vi i sydost framförallt märker av klimatförändringarna genom torka och vattenbrist med minskade eller uteblivna skördar och skogsbränder som följd.

För att möta utmaningarna har därför länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Gotland, kustkommunerna samt Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildat en ny gemensam regional kustsamverkan. Vid en första träff i Oskarshamn diskuterades bland annat hur parterna kan stötta varandra i arbetet med att anpassa och utveckla samhället i ett förändrat klimat.

- Det var ett stort intresse och många bra samtal under dagen. Alla parter ser behovet av att fortsätta samverkan och driva projekt tillsammans. Inte minst för att hjälpa de små kommunerna, berättar Lars Ljungström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Kommunerna framförde att det är viktigt att få med de statliga myndigheterna i arbetet och att det ger större tyngd när länsstyrelserna ”pratar med samma röst”.

I de tre länen finns tolv kustkommuner med skiftande förmåga, problem och möjligheter att hantera utmaningarna i ett förändrat klimat. En kustsamverkan där vi hjälper varandra över kommun- och länsgränser, delar med oss av erfarenheter, bygger kompetens och inte minst genomför gemensamma projekt, kommer stärka kommunernas möjligheter att lyckas.

Samarbetet har redan inletts, för inom regional kustsamverkan drivs två projekt. Ett handlar om stranderosionskartering av Öland som SGU ansvarar för och ett om gestaltning av kustskydd i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, som Länsstyrelsen Blekinge ansvarar för. I projekten medverkar samtliga tre länsstyrelser, SGI och SGU tillsammans med kommuner, Riksantikvarieämbetet med flera.

- Vi är övertygade om att vi bäst möter problemen tillsammans i samverkan. En samverkan som aktivt arbetar med åtgärder inom klimatanpassning och fysisk planering. En samverkan som innebär ökade möjligheter att söka och genomföra projekt och undersökningar tillsammans med andra, men även med den samverkansgrupp som redan finns i Skåne och Halland, säger Allan Widman, landshövding i Kalmar län.

Under hösten blir det ett nytt möte när kommunerna har utsett en kontaktperson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss