Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att söka stöd till klimatinvesteringar

Logotyp klimatklivet på gul botten

Den 18 september öppnar Klimatklivet återigen för nya ansökningar om stöd till investeringar som minskar klimatutsläppen. Det finns stor potential för klimatinvesteringar som minskar utsläppen inom industrin, transportsektorn och jordbruket.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för fossilfri teknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Det är viktigt för många branscher att ställa om och söktrycket till Klimatklivet är högt både nationellt och i Kalmar län.

Under 2023 har Klimatklivet beviljat över 85 miljoner i stöd till 28 nya klimatinvesteringar i Kalmar län. Till exempel har Torsnet AB fått 13,8 miljoner i stöd för etablering av fjärrvärme i Söderåkra och ytterligare två gårdar har fått stöd för uppförande av biogasanläggningar.

Satsningar på publik laddinfrastruktur fortsätter att dominera bland ansökningarna i Kalmar län. Flera företag har fått stöd för publika laddstationer, varav flera snabbladdare, för både tunga fordon och personbilar.

Projektet Ladda hela Kalmar län & Glasriket satsar stort på att bygga ut laddinfrastrukturen på landsbygden tillsammans med Runes AB och har hittills fått stöd till 33 laddstationer i Kalmar län.

Klimatinvesteringarna minskar utsläppen och gör samtidigt många företag mindre beroende av fossila bränslen. Investeringarna gör även företagen bättre rustade för framtiden och stärker Sveriges försörjningstrygghet.

Kortare projekt hanteras först

Det här årets ansökningsperiod för Klimatklivet är öppen 18–29 september. Det finns goda förutsättningar att få stöd för klimatinvesteringar som behöver medel under 2024, men budgeten för 2025 och 2026 är mer begränsad.

I samband med höstens ansökningsomgång kommer Naturvårdsverket därför börja handlägga ansökningar för de klimatinvesteringar som kan slutföras senast i juni 2024. Dock kommer alla ansökningar att tas emot och hanteras som vanligt i mån av budget.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta.

Medlen kommer till största delen från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13,7 miljarder kronor, varav 1,2 miljarder i Kalmar län, till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 32,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss