Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vuxenvandring - Funkar det?

Dummybild Ben på trottoar

Både ja och nej skulle svaret kunna vara enligt den utvärderingen som Länsstyrelsen Kalmar län ihop med Hälsohögskolan Jönköping och sju av länets kommuner genomfört. De två forskarna Birgitta Ander och Diana Kajic från Hälsohögskolan Jönköping har skrivit en rapport om vuxenvandring som brottsförebyggande och trygghetsskapande insats.

Utvärderingen visar att ungdomarna generellt är positiva till att vuxna arbetar trygghetsskapande, men de ser också att vuxenvärlden måste förstå ungdomars integritet och behov av att vara i fred. Ungdomarna ser också att vuxna ska ingripa vid behov samt skydda och ställa saker till rätta. Den relationsskapande aspekten är inte så viktig. Något som ofta går emot en uttalad regel om att vuxenvandrare inte ska ingripa i vad som möjligen kan bli farliga situationer.

Vuxenvandrarna å sin sida ser sitt uppdrag som meningsfullt och viktigt, samtidigt som arbetspassen har präglats av lugn och att de träffat få ungdomar och ibland inga ungdomar alls. Något som står i relation till att vuxenvandringar ofta initierats på grund av olika trygghetsskapande händelser. Det är ofta svårt att rekrytera och få igång vuxenvandringar varför de situationer som föranlett vandringen ofta löst sig på andra sätt.

En tydlig slutsats i utvärderingen är att ”det finns många förväntningar på vuxenvandring som svårligen kan uppfyllas under de förutsättningar som omgärdar insatsen”. Ofta syns detta i otydliga och allmänna beskrivningar av uppdraget. Utan tydliga mål är det också svårt att följa upp.

Utvärderingen fångar den komplexitet som finns i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på olika nivåer. Den lyfter vikten av att vi arbetar kunskapsbaserat och utgår från en analyserad lägesbild. Det är också viktigt att vår insats har tydliga syften och mål samt att vi följer upp arbetet. Detta kräver systematik. Både att vi tänker till inför genomförandet och att vi lägger tid på att följa upp insatsen efteråt.

En nyckelfaktor för lyckade vuxenvandringar över tid tycks vara så kallade IOP-avtal där en förening haft i uppdrag att rekrytera, planera och genomföra vandringarna. Avtalen har reglerat till exempel sådant som antalet tillfällen, vilka tillfällen och hur många vandrare.

Utvärderingen bygger på en samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Hälsohögskolan Jönköping samt Torsås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamns och Vimmerbys kommuner. Utvärderingen har finansierats av genom beviljade medel om 400 000 kronor från Brottförebyggande rådet.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss