Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sprid inte afrikansk svinpest med foder eller matrester

En grupp vildsvin står tätt tillsammans på en åker

Foto: Mostphotos.

Årets torka kan medföra en ökad risk att afrikansk svinpest förs in i Sverige. Orsaken är att djurägare kan behöva köpa in hö, halm och foder från smittade länder.

Jordbruksverket meddelar i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats. idag att du som är grishållare behöver följa vissa rekommendationer för att minska risken för att smitta dina grisar via importerat foder.

Men rekommendationerna gäller även för andra djurhållare som tar in foder från smittdrabbade länder. Detta för att minska risken för smittspridning till vildsvin.

Rekommendationer om foder och halm

I områden där afrikansk svinpest (ASF) finns hos vildsvin är lokalt skördat foder en riskfaktor för smitta till tamgrisar. Om du ska importera foder eller halm från ett land med ASF måste du lagra det vildsvinssäkert en viss period innan du ger det till grisarna. Detta gäller även för användning av foder vid åtel till vildsvin.

  • Spannmål och färskt gräs ska lagras i en månad efter skörd.
  • Halm ska lagras i tre månader efter skörd.

Handla med foder från andra länder, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Vildsvin och grisar kan smittas av våra matrester

Släng dina matrester på rätt plats! Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägarna så att vildsvin kan komma åt dem. Likaså ska du inte mata grisar med matrester om du är på gårdsbesök.

Rapportera självdöda vildsvin

För att vara säkra på att hitta smittan tidigt om den kommer behöver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) undersöka självdöda vildsvin. För detta är de helt beroende av rapporter från jägare och allmänhet. Du kan rapportera upphittade vildsvinskadaver på SVA:s webbplats. Grishållare som upplever sjuklighet eller dödlighet bland tamgrisar ska kontakta veterinär.

Rapportera självdöda vildsvin, SVA.se Länk till annan webbplats.

Myndigheternas arbete mot ASF

Afrikansk svinpest fortsätter att slå hårt mot vildsvin och grisnäring i EU-länder som Tyskland, Polen och de baltiska länderna. I Sverige har vi fokus på att dels minimera risken för att virussjukdomen når landet, och dels att utveckla förmågan att kunna bekämpa den effektivt om den skulle komma hit. Därför är informationsinsatser viktiga och här samverkar Jordbruksverket bland annat med oss länsstyrelser och med branschorganisationer.

Kontakt

Maria Cedersmyg

Smittbekämpningsenheten, Jordbruksverket

Telefon 036-15 50 19

Erika Chenais

Statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt

Telefon 018-67 46 15

Länsveterinär

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss