Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skrattmåsarna dog av fågelinfluensa

Flygande skrattmåsar med blå himmel och slöjmoln i bakgrunden

Skrattmåsar. Foto: Mostphotos

De döda skrattmåsar som påträffades i Kalmar nyligen har konstaterats smittade med högpatogen fågelinfluensa av typen H5N1. Det finns flera skrattmåskolonier kring Kalmar och uppåt 1 000 fåglar har dött i en koloni på öarna runt Kalmar slott. Döda skrattmåsar har också noterats på andra platser i Kalmar och Mörbylånga kommuner, men då har det rört sig om ett färre antal.

Under april och maj har fågelinfluensa orsakat hög dödlighet hos skrattmåsar i Stockholms län, och nu har alltså även skrattmåskolonier i Kalmar län drabbats.

– På kort tid har vi sett omfattande dödlighet hos skrattmås orsakad av fågelinfluensa i olika delar av landet. Anledningen är att det nu cirkulerar en fågelinfluensavariant som är särskilt väl anpassad till måsfåglar, i kombination med att skrattmåsarna häckar och lever tätt i kolonier. Det kan finnas en risk för spridning till omkringliggande områden och det är därför viktigt att också skydda fjäderfän från smitta, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Smittskyddsrekommendationer

  • Du som är hobbyhönsägare eller fjäderfäproducent bör gå igenom dina smittskyddsrutiner för att förhindra smitta från vilda fåglar eller deras avföring.
  • Ge dina fåglar foder och vatten inomhus eller under tak.
  • Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet hos dina fåglar är det viktigt att du tar kontakt med veterinär.
  • Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar. Håll din hund i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar
  • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör du ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.
  • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.
  • Fortsätt rapportera in fynd av sjuka eller döda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Djurenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss